İş Hayatında Kime ve Neye Karşı Sorumluyuz?

Modern dünyanın ve ticaretin gelişimiyle büyüyen işlerin ve bunların hukuksal yapısını temsil eden firmaların hissedarları ve patronları yönetim hakkını vekâleten profesyonel yöneticilere devretmişlerdir.

Serbest piyasa ekonomisinin buyurduğu üzere bu yöneticiler de kendi potansiyel kazançlarını en yüksek düzeye çıkarmak için tanımladıkları hedefler doğrultusunda çalışmaktadırlar.

Bu esnada firma sahipleri ile yöneticiler arasında çıkarların senkronizasyonu söz konusu sistemin can damarı niteliğindedir. Çünkü dönemsel ilgi alanlarının kopukluğu halinde belirgin çıkar çatışması içerisine düşülebilmektedir.

Bu durumda devamlılıg?ını sürdürebilmesi için firmanın temel amacı, dönem kârlılığının maksimizasyonu ile birlikte vekalet sistemindeki tüm üyelerin memnuniyetini uzun vadede sag?lamaya çalışmak olmalıdır.

İşte bu noktada biz profesyonellerin her gün düşünmesi gereken tek gerçek “ben şu anda vekalet sorumluluğumun tümünü bilerek iş planlıyor ve hayata geçiriyor muyum?” sorusudur.

Bugün net olarak biliyoruz ki artık firmalar çok büyüktür ve tüm toplum üzerinde farklı yönlerden (iş veren, hizmet veren, vergi veren, sponsorluk yapan, araştırma yapan vs.) etkilidirler.

Özetle, bir şirketin tüm faaliyetleri üzerinde her boyuttan paydaşların söz hakkı olması ve firmanın sadece yatırımcıya deg?il bütün paydaşların konumuna uygun yönetilmesi biz vekil profesyonellerin önde gelen sorumluluğudur.

Serkan Gülener